Nye salmer over gamle salmer

Iben Krogsdal har 30. april 2019, udgivet bogen "Fra dybet" med nydigtninger af de gammeltestamentlige salmer.

Bogen rummer i alt 38 nye salmer med melodier af 25 nulevende, anerkendte komponister, og den har et langt efterskrift af professor emeritus Kirsten Nielsen, der sætter salmerne ind i deres større litterære og historiske sammenhæng.

To af salmerne er sat i toner af Kristian la Cour: "Dit ansigt lyser over os" og "Når bare der er kærlighed".

Hør de 38 melodier her - http://www.krogsdal.dk/fra-dybet/